Beslissing op bezwaar Agarica Produktie B.V.

Het college besluit:
De bezwaargronden tegen het besluit van de lastgeving onder dwangsom vanwege het overtreden van de vigerende geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer ongegrond te verklaren.

De Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant legde op 30 juni 2020 namens het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk een lastgeving onder dwangsom op aan Agarica Produktie B.V., Drogedijk 85 in Oudemolen. Aanleiding voor dit besluit zijn vastgestelde overschrijdingen van de voor het bedrijf geldende geluidsnormen. Tegen dit besluit heeft het bedrijf bezwaar gemaakt. Het college van Moerdijk besluit nu het bezwaar tegen de lastgeving ongegrond te verklaren. Er bestaat geen discussie over het overtreden van de voor het bedrijf geldende geluidsnormen. Ook zijn er geen bijzondere omstandigheden die het college moeten doen afzien van handhaving.