Het bouwen van een gezondheidscentrum aan de Dr. Ariënslaan 90 in Zevenbergen

Het college besluit:

Medewerking te verlenen aan de aanvraag voor het bouwen van een gezondheidscentrum aan de Dr. Ariënslaan 90 in Zevenbergen.

Ten behoeve van de bouw van een gezondheidscentrum aan de Dr. Ariënslaan 90 in Zevenbergen is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Uit toetsing is gebleken dat de aanvraag in strijd is met de van toepassing zijnde bestemmingsplannen. Een dergelijke aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. In dit geval is het wel mogelijk om medewerking te verlenen.