Stand van zaken planMER mestverwerking

Het college besluit:

  1. In deze discussie vast te houden aan het gemeentelijk beleid zoals opgenomen in de Visie Buitengebied en het bestemmingsplan Buitengebied;
  2. Geen actieve rol aan te nemen in het vormgeven van het politiek en maatschappelijk debat, omdat dit debat rondom de Visie Buitengebied heeft plaatsgevonden;
  3. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren. 

De provincie Noord-Brabant laat samen met gemeenten en omgevingsdiensten in Oost- en Midden Brabant een milieuonderzoek opstellen, die moet leiden tot zoekgebieden waar de vestiging van grootschalige mestverwerkingsbedrijven ook in het buitengebied mogelijk zou zijn. Deze zoekgebieden worden opgenomen in de nieuwe provinciale Omgevingsverordening. De gemeente Moerdijk heeft recent beleid voor het buitengebied in de Visie Buitengebied. Dit beleid is in een open en participatief proces tot stand gekomen. Het college blijft rondom de vestiging van dit soort bedrijven vasthouden aan het beleid uit de Visie buitengebied en besluit de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over het proces.