Transformatie sporthal en achterterrein de Borgh, IJshof 1 Zevenbergen, naar appartementen

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor de transformatie van de sporthal en het achterterrein van de Borgh in Zevenbergen tot appartementen.
  2. Medewerking te verlenen aan het onderzoeken van de haalbaarheid van het principever-zoek om de sporthal en het achterterrein van de Borgh in Zevenbergen te transformeren naar appartementen.
  3. Het initiatief begin 2021 op te pakken.
  4. Het tijdpad voor dit initiatief af te stemmen op de planning van project 197 ‘toekomstbesten-dige gymaccommodaties Zevenbergen’ zodat de gymvoorzieningen in Zevenbergen niet in gevaar komen.

De eigenaar van de sporthal bij de Borgh in Zevenbergen wil deze graag slopen en op die plek appartementen bouwen. Wanneer de sporthal niet meer nodig is als gymaccommodatie voor de scholen zijn appartementen op deze locatie een goed toevoeging voor de woningbehoefte in de gemeente Moerdijk. Het college van B&W wil daarom meewerken aan het onderzoeken van de haalbaarheid van het initiatief.