Verantwoording eenmalige subsidie project respijtvoorziening (hotelovernachting mantelzorgers)

Het college besluit:

  1. Aan de hand van de verantwoording de eenmalige subsidie voor het project respijtvoorziening (hotelovernachting mantelzorgers) vast te stellen op een bedrag van € 5.500;
  2. Mevrouw Meeuwisse (via Surplus) met een beschikking in kennis te stellen van dit besluit.

In 2020 heeft de gemeente Moerdijk aan het project respijtvoorziening, een het initiatief van mantel-zorgcoach Jannie Meeuwisse, via Surplus eenmalige een subsidie verstrekt. Dit maakte het mogelijk om voor een tweede maal het project respijtvoorziening uit te voeren, nadat dit in 2018 door sponsoren was mogelijk gemaakt. Vijf echtparen (hulpvrager én mantelzorger) kregen binnen dit project de kans om gezamenlijk een ‘zorgeloze’ tweedaagse door te brengen. Hoewel er ten gevolge van het Corona virus slechts drie echtparen hebben kunnen deelnemen (de overige 2 echtparen hebben een voucher ontvangen) is de opzet weer erg geslaagd geweest en waarderen de deelnemers deze activiteit met een 10. Aan de vooraf gestelde resultaten van de subsidieverstrekking zijn voldaan en daarom heeft het college besloten de eenmalige subsidie definitief op € 5.500 vast te stellen.