Voorlopige subsidie 2021 aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen (De Dierenploeg)

Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk een voorlopige subsidie van € 59.000 voor 2021 toe te kennen aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen;
  2. Af te wijken van artikel 16, lid 3b van de Algemene Subsidieverordening en geen accountantsverklaring te vragen. In plaats daarvan maakt de kinderboerderij gebruik van een kas-controlecommissie ondersteund door een externe deskundige.

Stichting Kinderboerderij Zevenbergen (De Dierenploeg) ontvangt in 2021 een subsidie voor het exploiteren van de kinderboerderij en voor het uitvoeren van educatieve projecten vanuit het Milieu Educatief Centrum (MEC). Het betreft een bedrag van € 59.000. In de beschikking is opgenomen aan welke voorwaarden Stichting Kinderboerderij Zevenbergen moet voldoen. Het college vindt het van belang dat jong en oud kunnen kennismaken met de verschillende dieren en er aandacht is voor milieu educatie. Ook is er sinds 2018 een dependance geopend in de 7 Schakels. Daarnaast werkt de kinderboerderij mee aan het landelijke initiatief “Alle kinderboerderijen klimaatbesteding en waterbewust”, is er aandacht voor onder andere Werelddierendag en organiseert het MEC een tweetal natuur – en milieuprojecten, waaraan scholen een bezoek kunnen brengen.