Voorlopige subsidieverlening 2021 Bibliotheek West-Brabant

Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Bibliotheek West-Brabant in 2021 een voorlopige subsidie te verlenen van € 807.218.
  2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2021 voor de Bibliotheek West-Brabant;
  3. De subsidie ten behoeve van bibliotheekwerk € 807.218 ten laste te brengen van product-nummer 6510000 Openbare bibliotheek Moerdijk / kostensoort  44276 bijdrage aan bibliotheken;

Op 1 januari 2020 zijn de Bibliotheek VANnU en Het Markiezaat gefuseerd tot bibliotheek West-Brabant. Gemeente Moerdijk, de andere 7 gemeenten (Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) en de nieuwe bibliotheek werken samen om het aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening(en) zo goed mogelijk af te stemmen op de veranderingen in en de behoeften uit de samenleving.Het college verleent de Bibliotheek West-Brabant voor het jaar 2021 een voorlopige subsidie van € 807.218. Dit subsidiebedrag is bedoeld voor onder andere de collectie, de vestigingen, de Bibliotheek op School en verschillende programmeringen en activiteiten. De bibliotheek heeft in 2018 een ontwikkeling doorgemaakt ‘van collectie naar connectie’.Er ligt focus op de doelgroep jeugd en de aanpak laaggeletterdheid. Leesplezier en leesbevordering bij de jeugd, evenals aandacht voor taal en digitale vaardigheden van inwoners zijn van belang zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Iedere school heeft de Bibliotheek op School en maakt gebruik van een leesconsulent. Er is daarnaast onder andere een speel-o-theek, een dementheek, een Taalcafé en Klik-en-Tik cursussen. Er is ondersteuning voor mensen die het nodig hebben en door de verschillende vestigingen (kernvestiging in Zeven-bergen, servicepunten in Klundert, Fijnaart, Standdaarbuiten en een afhaal- en inleverlocatie in Willemstad) blijft de bibliotheek dichtbij en toegankelijk.