Wijziging Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen

Het college besluit:
De aangepaste ‘Nadere regel energiebesparende maatregelen koopwoningen’ vast te stellen, waarin de maatregelenlijst is uitgebreid.

Op 22 september 2020 heeft het college de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen vastgesteld. Deze regeling geeft uitvoering aan de waardebonactie voor energie-besparende producten die de gemeente heeft opgezet voor woningeigenaren. Het college heeft besloten om de lijst met erkende maatregelen voor de regeling uit te breiden, zodat meer energiebesparende producten in aanmerking komen voor de regeling. De aangepaste subsidieregeling treedt per 1 januari 2021 in werking met terugwerkende kracht.