Herbestemming Botenloods bij fort Sabina

Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen:
    1. In te stemmen met de herbestemming van de Botenloods nabij fort Sabina, als aanvulling op het ontwikkelplan fort Sabina, onderdeel van het raadsvoorstel Krediet ontwikkelplan Fort Sabina (Verseon 754982);
    2. Het oormerken van de activiteiten van de stichting Botenloods.nl als het dienen van de publieke taak;
    3. Voor de herbestemming van de Botenloods een bijdrage te verstrekken van € 350.000, met als dekking de, door de provincie Noord-Brabant verstrekte, subsidie van € 350.000 op basis van een investeringsbeslissing vanuit de reserve Historische Erfgoedcomplexen;
    4. Hier bovenop een annuïtaire lening beschikbaar te stellen van € 535.000 aan stichting Botenloods.nl met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 0,7%.

De botenloods is een rijksmonument en (cultuur)historisch en bouwkundig een bijzonder waardevol element binnen het complex Fort Sabina, maar verkeert in een bouwkundig zeer slechte situatie. De botenloods met ondergrond is net als Fort Sabina eigendom van Staatsbosbeheer (SBB) en in erfpacht uitgegeven aan de gemeente Moerdijk. Gruts, de jongerenlijn van de Erfgoedfabriek heeft een herbestemmingsplan opgesteld voor de restauratie en ontwikkeling van de botenloods bij Fort Sabina. Met een lening aan stichting Botenloods Sabina (onderdeel van Stichting FortSabina.nl) ten gunste van de herbestemming kan de botenloods duurzaam hersteld en bedrijfsmatig gebruikt worden en kan ook bij de botenloods, als onderdeel van het totale complex Fort Sabina en de Stelling van Willemstad, het bijzondere verhaal van Bevochten Brabant en de Zuiderwaterlinie worden verteld en beleefd.