Indexcijfers Moerdijkregeling

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de nieuwe indexcijfers per juli 2020;
  2. De koopsommen die zijn berekend met de indexcijfers van juli 2019 en januari 2020 te rectificeren;
  3. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

In het kader van een correcte uitvoering van de Moerdijkregeling worden ieder half jaar de nieuwe indexcijfers opgevraagd en berekend. Dit gebeurt door een gespecialiseerd en onafhankelijk adviesbureau. Deze cijfers worden gebruikt voor de berekening van de koopsommen voor het aankopen van een woning voor de Moerdijkregeling.
De nieuwe cijfers van juli 2020 zijn inmiddels bekend. Naar aanleiding van de stijging van de index is op verzoek van de gemeente onderzocht wat de stijging heeft veroorzaakt. Hieruit bleek dat de indexcijfers van juli 2019 en januari 2020 door een menselijke fout bij het externe bureau niet juist zijn berekend. Hierdoor heeft de gemeente vanaf juli 2019 gerekend met te lage indexcijfers. Het college besluit om de indexcijfers alsnog juist toe te passen en de koopsommen te rectificeren.