Opnieuw 34 objecten in de gemeente Moerdijk aanwijzen als gemeentelijk monument zodat de aanwijzingsbesluiten voldoen aan de wettelijke vereisten uit

Het college besluit:

  1. Besluiten van 4 december 2012, 29 januari 2013, 13 augustus 2013, 12 mei 2014, 8 juli 2014, 10 mei 2016 en 6 januari 2018 om 34 objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument in te trekken;
  2. Deze 34 objecten uit de gemeente Moerdijk opnieuw aan te wijzen als gemeentelijk monument door middel van de bijgevoegde aanwijzingsbesluiten.

Bij aanwijzing van gemeentelijke monumenten werden deze altijd geregistreerd in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Als voorbereiding op de Omgevingswet moeten deze kadastrale (publiekrechtelijke) beperkingen gaan voldoen aan de vereisten uit de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.
De digitalisering via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) in het kader van de inwerkintreding van de Omgevingswet zorgt ervoor dat het beperkingenbesluit zo precies mogelijk begrensd moet en kan zijn, zodat het beperkingenbesluit niet nodeloos drukt op delen van gebieden waar dat niet relevant is. Gebleken is dat de aanwijzingsbesluiten van de 34 objecten die aangewezen zijn als gemeentelijk monument hier niet aan voldoen. Ze moeten opnieuw en gewijzigd vastgesteld worden. Feitelijk verandert er niets.