Verzoeken om de wegkapel aan de Moerdijkseweg in Zevenberschen Hoek en de woning Hazeldonk 1 in Langeweg als gemeentelijk monument aan te wijzen

Het college besluit:

De woning Hazeldonk 1 in Langeweg, die zichtbaar is vanaf het openbaar gebied, aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Het Cuijpersgenootschap, erfgoedvereniging Heemschut en stichting Jos. Bedaux architect hebben verzoeken ingediend om de wegkapel aan de Moerdijkseweg in Zevenbergschen Hoek en de woning Aarden, Hazeldonk 1 in Langeweg als gemeentelijk monument aan te wijzen. Er is contact opgenomen met de eigenaren en andere partijen die geen bezwaren hebben tegen de aanwijzingen.
De monumentencommissie heeft geadviseerd om de objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook voldoen de objecten aan het minimale puntenaantal van de waarderingscriteriatabellen uit de Erfgoedverordening waardoor het past in het gemeentelijk aanwijzingsbeleid.
Het college heeft afwijkend op dit advies van de monumentencommissie besloten om alleen de woning Aarden, Hazeldonk 1 in Langeweg, zichtbaar vanuit openbare ruimten, aan te wijzen als gemeentelijk monument.