Aanpassing portefeuilleverdeling college 2018-2022

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het overnemen van de portefeuille van oud-wethouder drs. T.H.R. Zwiers door de nieuw benoemde wethouder A.M.J. Dingemans MEd.
  2. In te stemmen met de, als gevolg van het vertrek van wethouder Zwiers, hernieuwde verdeling van het loco-burgemeesterschap
  3. De raad hiervan op de hoogte te stellen met een raadsinformatiebrief

Met ingang van 1 februari 2020 is de heer A.M.J. Dingemans benoemd tot wethouder van de gemeente Moerdijk als opvolger van wethouder T.H.R. Zwiers. Met dit besluit bekrachtigt het college dat wethouder Dingemans ook de gehele portefeuille van de heer Zwiers overneemt.
Tevens is het loco-burgemeesterschap opnieuw verdeeld en besloten.