Aanwijzing wethouder Dingemans in besturen Verbonden Partijen tot het einde van de college-periode 2018-2022

Het college besluit:
Wethouder Dingemans aan te wijzen als lid en plaatsvervangend lid voor de onderstaande Verbonden Partijen volgens onderstaand overzicht.

Naam regeling Orgaan  Lid of leden Plaatsvervangend lid
Havenbedrijf Moerdijk NV AVA  A.M.J. Dingemans
(wethouder) 
Gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk (BVO) Bestuur   A.M.J. Dingemans
(wethouder)
(Samen met C.J.A. Van Dorst MBA)
Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant Algemeen Bestuur A.M.J. Dingemans
(wethouder)
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant Algemeen Bestuur A.M.J. Dingemans
(wethouder)
Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Algemeen Bestuur A.M.J. Dingemans
(wethouder)
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant  Raad van Toezicht A.M.J. Dingemans
(wethouder)
Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant  Algemeen Bestuur A.M.J. Dingemans
(wethouder)

Wethouder Dingemans is door het college benoemd in de een 8-tal gemeenschappelijke regelingen in de rol van algemeen bestuurslid of plaatsvervangend lid.