Ondertekening Dienstverleningsovereenkomst ICT-WBW

Het college besluit:

  1. Een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan te gaan met ICT WBW, conform bijgevoegd concept
  2. Mandaat te verlenen aan de domeinregisseur Interne Dienstverlening voor het besluit om toekomstige (wijzigingen van) DVO’s aan te gaan met ICT WBW.

De burgemeester besluit:
Volmacht te verlenen aan de domeinregisseur Interne Dienstverlening voor het ondertekenen van DVO’s met ICT WBW.

De bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW) is gevestigd in Zevenbergen bij de gemeente Moerdijk. Om die reden wenst ICT WBW ondersteunende diensten af te nemen van de gemeente Moerdijk. De dienstverleningsovereenkomst legt de nadere voorwaarden en bedingen van deze dienstverlening vast.