Aanvragen subsidie NADERE REGEL Openbare en groene schoolpleinen door basisscholen de Toren (Zevenbergen), de Maria (Langeweg) en de Cocon (Klundert).

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met het voorstel om een subsidie aan de Toren à €15.000 en de Cocon a €10.000 toe te kennen in 2020.
  2. Akkoord te gaan met het voorstel om een subsidie voor de Maria à €15.000 toe te kennen in 2021.
  3. De subsidie a €25.000 voor 2020 en €15.000 voor 2021 ten laste te brengen van productnummer 6580000 Speeltuinen- en plaatsen / kostensoort  44255 Eenmalige subsidies;

Het college heeft besloten in 2020 de Toren €15.000 en de Cocon €10.000 en in 2021 de Maria €15.000 toe te kennen voor de ontwikkeling van hun schoolplein. Dit betekent dat de Toren en de Maria subsidie krijgen voor volledige openstelling en vergroening van het schoolplein. De Cocon krijgt subsidie voor beperkte openstelling (aangezien er op korte afstand al een ander volledig opengesteld schoolplein is) en vergroening van het schoolplein.  De NADERE REGEL Openbare en groene schoolpleinen kent een subsidieplafond van €25.000 per jaar, jaarlijks vastgesteld door het college.