Verzoek van Albert Heijn Zevenbergen om ontheffing van de winkeltijdenverordening voor wat betreft de sluitingstijd op zondagen in december 2020 en op

Het college besluit:

  1. Ontheffing te verlenen op grond van de winkeltijdenverordening gemeente Moerdijk artikel 3 ‘Individuele ontheffingen’ voor de sluitingstijd op de zondagen 6, 13, 20 en 27 december 2020 en op 1 januari 2021;
  2. Met ontheffing de sluitingstijd te verruimen van 18:00 uur naar 22:00 uur op voornoemde zondagen en feestdag 1 januari 2021;
  3. Indien op aanvraag door andere supermarkten of overige detaillisten binnen de gemeente Moerdijk om een vergelijkbare ontheffing wordt verzocht in deze periode, in lijn van dit collegebesluit eenzelfde ontheffing te verlenen.

Albert Heijn Zevenbergen heeft gevraagd om ruimere openingstijden op de zondagen in december 2020 en op feestdag 1 januari 2021 om klanten meer mogelijkheden te geven om op een veilige manier boodschappen te kunnen doen in de drukke decembermaand met sinter-klaas, kerstdagen en de jaarwisseling. Het verruimen van de sluitingstijd van 18:00 uur naar 22:00 uur sluit aan bij de sluitingstijd die in de Winkeltijdenwet is opgenomen voor de overige 6 dagen van de week.