Verordening starterslening gemeente Moerdijk

Het college besluit:

De raad voor te stellen om de Verordening starterslening gemeente Moerdijk vast te stellen.

Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad de starterslening in het leven geroepen. Sindsdien is dit in de gemeente Moerdijk een niet meer weg te denken instrument om koopstarters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. De starterslening overbrugt het verschil tussen de koop(-/aanneem)som van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen bij een reguliere geldverstrekker. Een starterslening wordt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten, Dat biedt de starter extra zekerheid. De starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt. In totaal zijn tot op heden 179 Starters-leningen verstrekt (peildatum 01-12-2020).De gemeenteraad heeft op 21 november 2019 besloten om de Verordening starterslening gemeente Moerdijk te verruimen. Ook starters die niet in de gemeente Moerdijk wonen, komen sindsdien bij de aankoop van hun eerste woning in aanmerking voor een starterslening. Met de vaststelling van de verruimde regeling is toegezegd om na een jaar te evalueren welk effect de verruiming heeft gehad. Sinds 21 november 2019 zijn 16 leningen verstrekt (peildatum 01-12-2020). Daarvan zijn 7 leningen verstrekt aan starters die op het moment van aanvraag niet in de gemeente Moerdijk woonden. De verruiming van de regeling heeft uiteraard geleid tot een toename van het aantal aanvragen van buiten de gemeente Moerdijk, maar er is geen sprake van een toename van het totaal aantal aanvragen. Ter vergelijking een overzicht van het totaal aantal aanvragen over de afgelopen vijf jaar en de gemiddelde hoogte van de starterslening: 
Jaar                                        Totaal aantal aanvragen     Gemiddelde hoogte starterslening

2016                                                       21                                     € 30.200,-

2017                                                       15                                     € 33.294,-

2018                                                        20                                     € 34.001,-

2019                                                        14                                     € 31.141,-

2020 (peildatum 01-12-2020)                13                                     € 32.950,-

Op 14 april 2020 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de raad een voorstel te doen om de maximale koop(-/aanneem)som om in aanmerking te komen voor een starters-lening te verhogen. Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2020 is een motie vreemd aan de orde van de dag over ditzelfde onderwerp aangenomen. Dit voorstel gaat in op het verhogen van de maximale koop(-/aanneem)som tot aan de NHG-kostengrens. Daarnaast wordt voorgesteld om de verordening starterslening ook op een aantal andere punten te actualiseren.