Overeenkomst maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura (ZIN) en tarieven 2021

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de eenmalige verlenging van de overeenkomst maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning zorg in natura (ZIN) 2020 met 1 jaar in 2021.
  2. In te stemmen met de tarieven 2021: het tarief Huishoudelijke Ondersteuning (HO) stijgt van € 26,90 naar € 27,45  per uur (2,0%)  en het tarief Huishoudelijke Ondersteuning plus stijgt van € 30,53 naar € 30,91 per uur (1,2%).
  3. In te stemmen met de eenmalige verlenging van de overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning met Careyn Hospice en het uurtarief 2021, conform de stijging van het uurtarief Huishoudelijke Ondersteuning plus, te laten stijgen van € 30,53 naar € 30,91 per uur.
  4. In te stemmen met een verhoging van de tarieven bij persoonsgebonden budget (PGB) huishoudelijke ondersteuning met inzet van professionele ondersteuning naar de bovengenoemde tarieven HO in 2021. Omdat de tarieven in 2020 niet zijn geïndexeerd, betekent dit een verhoging van €  26,50   naar € 27,45 per uur ( 3,6 %) bij HO en een verhoging van € 29,93 naar € 30,91 (3,3%)  bij HO plus . 
  5. De extra kosten van de indexering vanaf 2021 (ingeschat op € 44.000 structureel) te verwerken in de ontwerp (meerjaren)begroting 2021-2024.

Per 2020 is met 7 aanbieders van huishoudelijke ondersteuning een overeenkomst maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura (ZiN) 2020 aangegaan door de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Rucphen, Zundert en Moerdijk. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar met de optie om 1 jaar te verlengen. Het college heeft besloten in te stemmen met een verlenging van deze overeenkomst in 2021 en de indexering van de tarieven.
In het verlengde van het besluit tot verlenging van de overeenkomst ligt een besluit om de overeenkomst met Careyn Hospice, een niet-Wtzi-toegelaten Hospice en daarom op gebied van huishoudelijke ondersteuning afhankelijk van financiering voor cliënten vanuit de Wmo, eveneens voor een jaar te verlengen en het tarief 2021 ook hier aan te passen.Tenslotte is ook besloten om de tarieven in de persoonsgebonden budgetten voor de inzet van professionele huishoudelijke ondersteuning per 2021 in de pas te laten lopen met het tarieven die worden gehanteerd in het kader van huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura.