Overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning met MEE West-Brabant

Het college besluit:
In te stemmen met de verlenging van de overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning met MEE West-Brabant met een jaar tot en met 31 december 2021.

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning is het recht op cliëntondersteuning voor het gehele sociale domein (dus ook voor de Jeugdwet en de Participatiewet) én andere levensgebieden zoals schuldhulpverlening, onderwijs, gezondheidszorg, wonen, werk en inkomen geregeld.
Cliëntondersteuning in de fase van het keukentafelgesprek, te weten het voorbereiden van het gesprek, het ondersteunen tijdens het gesprek en de nazorg en evaluatie, is regionaal vormgeven met de vijf gemeenten (Etten-Leur, Rucphen, Halderberge, Zundert en Moerdijk). Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met MEE West-Brabant. Het college heeft besloten de overeenkomst met MEE West-Brabant met een vaste looptijd tot en met 31 december 2020 met een jaar te verlengen in 2021.