Convenant Vroeg Eropaf

Het college besluit:

  1. Het convenant Vroeg Eropaf te ondertekenen;
  2. De burgemeester te verzoeken om wethouder A.M.J. Dingemans volmacht te verlenen om het convenant namens Gemeente Moerdijk te ondertekenen.

In het convenant Vroeg Eropaf zijn de basisafspraken vastgelegd voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van de samenwerking Vroeg Eropaf in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm van een pilot met een looptijd van twee jaar vanaf 20 maart 2020 t/m 31 maart 2022. Doel van de pilot is het eerder in beeld krijgen van huishoudens met (beginnende) financiële problemen om daarmee in gesprek te komen, de reguliere betalingen te doen hervatten en een oplossingsrichting aan te geven voor de ontstane problemen. Een verwacht en gewenst resultaat van de pilot is een stijging van het gebruik van voorliggende voorzieningen.