Project 192 – Truckparking Moerdijk

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de eindrapportage Truckparking Moerdijk: Verkenning naar geschikte locatie(s)
  2. De behoefte aan extra Truckparking plaatsen gefaseerd te realiseren/faciliteren:
    1. Kansrijke locaties voor de nationale/regionale behoefte (circa 200-300 extra plaatsen) in het kader van dit project verder in beeld brengen.
    2. De lokale behoefte (in eerste instantie ingeschat op 100-200 extra plaatsen) samen met het Havenbedrijf verder in beeld brengen met concrete oplossingen/locaties.
  3. De extra kosten van € 3.000,- (kosten minus subsidie) ten laste te brengen van de post externe adviseurs nieuwe plannen en te zijner tijd in te brengen in de nog op te stellen projectexploitatie.

Het doel van het project Truckparking is het realiseren van beveiligde truckparking(s), inclusief voorzieningen, nabij de A16/oksel A17 als oplossing voor de problematiek van het vrachtwagenparkeren in en rondom de gemeente Moerdijk. Dit om te komen tot het:

  • Verbeteren van de veiligheid en overnachtingcapaciteit (inclusief voorzieningen) voor chauffeurs en vracht.
  • Verbeteren van de leefomgeving door overlast van geparkeerde vrachtauto’s op ongewenste plaatsen te verminderen.