Vaststelling besluitenlijst van de schriftelijke B&W-ronde van 11 november 2020

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.