Verlenging Regionaal Educatie Agenda 2017-2020 en samenwerkingsconvenant

Het college besluit:

De Regionale Educatieve Agenda één jaar te verlengen met addendum actualisatie thema’s en het samenwerkingsconvenant te ondertekenen.

De burgemeester besluit:

De wethouder te machtigen voor het ondertekenen van het samenwerkingsconvenant. Op grond van artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente “in en buiten rechte”, hetgeen betekent dat hij alle overeenkomsten tekent.

Voor het maken van afspraken tussen de gemeenten en het onderwijs werken we met een Regionaal Educatieve Agenda. In dit document worden doelstellingen geformuleerd ten behoeve van zorg en onderwijs voor de jeugdigen in onze regio. De thema’s binnen de agenda zijn nog actueel, om die reden is een verlenging van de looptijd gewenst.