Extra budget uitvoeringsprogramma VTH 2020

Het college besluit:
De raad voor te stellen om het personeelsbudget 2020 incidenteel met € 228.000,- te verhogen voor de volledige uitvoering van het uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving 2020

Op 28 januari heeft het college het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving 2020 vastgesteld. Hiervoor is extra budget nodig. Het verwacht aantal aanvragen is opnieuw hoger dan het langjarig gemiddelde waar de bestaande capaciteit op is gebaseerd. De capaciteit wordt bewust flexibel gehouden, zodat de nieuwe medewerkers kunnen worden gezocht die het best passen bij het werken onder de nieuwe Omgevingswet. Inhuur in deze periode is echter substantieel duurder.
Als onderdeel van de maatregelen ten behoeve van het tegengaan van een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemingsklimaat is eerder besloten tot het uitvoeren van een project waarbij autoverhuurbedrijven verplicht worden een exploitatievergunning aan te vragen.