Conceptbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen.

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (GR Nazorg), aangezien:
    1. de financiële risico’s voor de gemeente als één van de 10 eigenaargemeenten   acceptabel zijn en de begroting sluitend is;
    2. de gemeenschappelijke regeling op juiste wijze zorgdraagt voor het beheren van het
      vermogen van de gemeenschappelijke regeling en het technisch beheer van de stortplaatsen.
  2. In de begroting 2021 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR Nazorg op te nemen van € 53.168,-.

De gemeente Moerdijk neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen. Dit is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten uit de regio Breda voor de wettelijke taken voortvloeiend uit het beheer van deze twee stortplaatsen. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de conceptbegroting 2021 toegestuurd. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen hier met een zienswijze op reageren. Er wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 en vanuit de begroting van gemeente Moerdijk voor 2021 € 53.168,- beschikbaar te stellen.