Conceptbegroting GR Havenschap Moerdijk 2021

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad aan te geven geen zienswijze in te dienen tegen de conceptbegroting 2021 van de GR Havenschap Moerdijk.

Het bestuur van de GR Havenschap Moerdijk heeft de conceptbegroting 2021 toegestuurd. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. Naast het houden van de aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV heeft de GR als enige taak de financieringsfunctie van genoemd bedrijf. De conceptbegroting 2021 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Voorgesteld wordt dan ook om geen zienswijze in te dienen.