Inzet middelen GGZ collectieve jeugdpreventie 2020 en definitieve vaststelling subsidie 2018 en 2019

Het college besluit:

 1. GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) een bedrag van in totaal € 66.321,23 toe te kennen voor de uitvoering van de GGZ collectieve jeugdpreventieactiviteiten 2020. Dit betreft:
  1. een subsidie van maximaal € 34.850,09 voor het uitvoeren van de projecten Piep zei de Muis (ad € 25.950,90) en Head Up (ad € 8.899,19) in de gemeente Moerdijk in 2020;
   een bijdrage van € 31.471,14 voor deelname van kinderen en jongeren vanuit de gemeente Moerdijk aan de regionale doe-praat- en lotgenotengroepen Kopp/KVO- en Brussengroepen 2020 in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom (ad € 25.120,40) en voor de organisatie en uitvoering van de Kopp/KVO-inloopgroep 8-12 jaar (ad € 6.350,74), die in 2020 als pilot in de gemeente Moerdijk zelf wordt georganiseerd;
 2. De subsidie 2018 aan GGZ WNB definitief vast te stellen op een bedrag van € 21.698,84;
 3. De subsidie 2019 aan GGZ WNB definitief vast te stellen op een bedrag van € 28.995,80.

De GGZ collectieve jeugdpreventieve richt zich op kinderen en jongeren die in hun thuissituatie of directe omgeving te maken hebben met spanningen en stress als gevolg van situaties, zoals: een ouder die ernstig ziek of depressief is, ouders die gaan scheiden, veel ruzie of geweld thuis, iemand overlijdt, een broertje of zusje dat ernstig ziek is. Ook zijn er kinderen met ouders of broers/zussen met psychische problemen. Verder is een toenemende problematiek van jongeren met depressieve klachten te zien. De gemeente Moerdijk wil de Moerdijkse kinderen en jongeren die hiermee te maken hebben in een zo vroeg mogelijk stadium en zo dichtbij mogelijk ondersteunen en begeleiden. Hiervoor ondersteunt de gemeente Moerdijk in 2020 de volgende GGZ jeugdpreventieprogramma’s:

 • Het project Piep zei de Muis dat GGZ WNB en de GGD-jeugdverpleegkundige van het CJG Moerdijk samen uitvoeren. Het project is bedoeld ter ondersteuning van jonge kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar die in de thuissituatie te maken hebben met spanning of stress als gevolg van een ouder die ernstig ziek of depressief is, ouders die gaan scheiden, veel ruzie of geweld thuis, er overlijdt iemand, een broertje of zusje dat ernstig ziek is of Autisme of ADHD heeft. Ook de ouders en verzorgenden worden binnen het project bereikt en geholpen;
 • Het project Head Up voor jongeren in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar die kampen met depressieve/somberheidsgevoelens en -gedachten;
 • De regionale Kopp/KVO- en de Brussengroepen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-12 en 12-18 jaar, die in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom worden georganiseerd voor de regio. Kopp/KVO-groepen zijn doe-praat- en lotgenotengroepen (inloop- en vaste groepen) voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaafde ouders. De Brussen-groepen bieden ondersteuning aan broers en zussen van kinderen met psychische problemen;
 • De Kopp/KVO-inloopgroep 8-12 jaar die in 2020 als pilot in de gemeente Moerdijk zelf wordt georganiseerd. 
  De subsidie 2018 aan GGZ WNB voor het project “Piep zei de Muis” is definitief vastgesteld op een bedrag van € 21.698,84. De subsidie 2019 aan GGZ WNB voor de projecten Piep zei de Muis en Head Up is definitief vastgesteld op € 28.995,80.