Vaststellen van de “Regionale afspraken bedrijventerreinen 2019 – 2023”

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de “Regionale werkafspraken bedrijventerreinen 2019 – 2023” zoals binnen de RWB samenwerking vastgesteld op 20 november 2019
  2. Middels bijgevoegde brief de voorzitter van de kopgroep van de RWB te informeren over het genomen besluit

Binnen het samenwerkingsverband Regio West Brabant is op aangeven van de provincie Noord Brabant gewerkt aan een kwalitatieve invulling van de ontwikkeling van bedrijventerreinen.
De samenwerkende gemeenten hebben afspraken gemaakt over de werkwijze en regionale afstemming bij huisvestingsvraagstukken en de omgang met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In de komende periode worden nadere afspraken gemaakt over het toekomstbestendig houden/maken van de bedrijventerreinen en de kwantitatieve behoefte aan nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen.