Herziening welstandscriteria project 126 Bosselaar Zuid

Het college besluit:
De nieuwe welstandsgebiedscriteria voor het project 126 ‘Bosselaar Zuid’ vast te stellen.

Het project 126 ‘Bosselaar Zuid’ heeft als doel om een woonwijk te realiseren. Hiervoor zijn in 2012 welstandgebiedscriteria vastgesteld. Inmiddels zijn fase 1 en 2 van dit project al gerealiseerd of in realisatie. Voor Fase 3 blijken de criteria uit 2012 niet meer te voldoen, tijden veranderen en een actualisatie is op zijn plaats. De herziene criteria zijn voor fase 1 en 2 versimpeld omdat deze woningen al bewoond worden of in aanbouw zijn. Voor fase 3 zijn de criteria gericht op het mogelijk maken van architectuur die wel een relatie heeft met die van de eerdere fasen maar op enkele punten afwijkt. Zo krijgen de woningen in deze fase, die ruimtelijk ook door water en wegen gescheiden wordt van fase 1 en 2, een eigen sfeer.