Uitvoering project Samen is Wijs 2020 naar Surplus

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het onderbrengen van de uitvoering van het project Samen is Wijs 2020 bij Surplus conform de Offerte Project Samen is Wijs 2020, waarbij het project onder de nieuwe naam Samen in OnS Moerdijk wordt voortgezet;
  2. Voor de uitvoering van het project Samen in OnS Moerdijk 2020 door Surplus een subsidie van maximaal  € 5.206 beschikbaar te stellen en te dekken uit het product 6714100 Gemeentelijke Gezondheidszorg.

De afgelopen jaren is met groot succes het project ‘Samen is Wijs’ uitgevoerd. Hierbij gaan vrijwilligers op huisbezoek bij Moerdijkse ouderen in de leeftijd van 75 of 83 jaar en bij Moerdijkse inwoners van 55+ die onlangs weduwe/weduwnaar zijn geworden. Het project onder regie van de gemeente Moerdijk richt zich op het voorkomen van eenzaamheid en het geven van ondersteuning waar mogelijk. Zowel de coördinator, als meerdere vrijwilligers gaven eind 2019 aan vanwege persoonlijke omstandigheden helaas te moeten stoppen met hun vrijwilligerswerk voor Samen is Wijs. Om de voortgang van dit succesvolle project te waarborgen heeft het college besloten om de uitvoering van het project onder te brengen bij Surplus en OnS Moerdijk. Het project krijgt daarbij de nieuwe naam Samen in OnS Moerdijk. Door deze samenwerking wordt de kennis en het aanbod in zorg en welzijn verder versterkt. Hierdoor kan de gemeente Moerdijk haar inwoners de aandacht en ondersteuning blijven geven die passend is.