Ledenraadpleging Arbeidsvoorwaardennota 2021

Het college besluit:

In te stemmen met de Arbeidsvoorwaardennota 2021.

De huidige cao, de Cao Gemeenten, loopt af op 1 januari 2021. De onderhandelingen voor de volgende cao start na 1 november 2020. De VNG legt via de ledenbrief de concept Arbeids-voorwaardennota 2021 voor aan al haar leden. Uiterlijk op 23 oktober 2020 hebben de leden de kans om wel of niet in te stemmen met dit concept. Het college heeft besloten om in te stemmen met de voorgelegde arbeidsvoorwaarden. Als de meerderheid van de leden instemt dan vormt de arbeidsvoorwaardennota de insteek voor de werkgeversorganisatie bij de cao-onderhandelingen.