Voortgang KPI 2019

Het college besluit:

  1. Het voortgangsverslag KPI archief- en informatiebeheer 2019, het plan van aanpak en de bijhorende planning voor 2020-2021 vast te stellen;
  2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van KPI archief- en informatiebeheer 2018 in 2019 en de verwachting voor 2020 en 2021.

Tijdens het jaarlijkse inspectiebezoek van de archiefinspecteur van het West-Brabants Archief (WBA) zijn de huidige stand van zaken, de voortgang in de afspraken ten opzichte van het vorige inspectiebezoek en de plannen en ontwikkelingen voor de komende jaren besproken. Er zijn geen knelpunten geconstateerd en we hebben meer dan voldoende aandacht voor onze documentaire informatievoorziening.