Aanpassing mandatenlijst in verband met organisatorische wijziging domein Ondernemen en Leefomgeving.

Het college besluit:
De mandaten te verlenen conform het nieuw overzicht van mandaten binnen Domein Ondernemen en Leefomgeving.

De burgemeester besluit:
De mandaten en volmachten te verlenen conform het nieuw overzicht van mandaten binnen Domein Ondernemen en Leefomgeving.

In verband met een verschuiving van taken binnen de teams van het domein Ondernemen en Leefomgeving, dienen de verleende mandaten gewijzigd te worden. In een overzicht is aangegeven hoe de mandaten nu verleend moeten worden.