Huisvesting arbeidsmigranten in de oogsttijd bij agrarische bedrijven i.v.m. Corona

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het plaatsen van maximaal 20 extra units in de oogsttijd i.v.m. Corona.
  2. Toestemming te verlenen om in de units max. 4 personen te huisvesten i.v.m. Corona
  3. Aanvrager te informeren met een brief.

Op 14 juli heeft het college besloten om vanwege de veiligheidsadviezen geen medewerking te verlenen aan een concreet verzoek om tijdelijke huisvesting van extra seizoensarbeiders in oogsttijd 2020 mogelijk te maken in agrarische bebouwing i.v.m. Corona. Daarbij is aangegeven dat het college nadrukkelijk wel bereid is mee te denken over medewerking aan een alternatief

Aanvrager wil extra units plaatsen. Hierbij vraagt aanvrager duidelijkheid hoeveel personen er in een unit gehuisvest mogen worden. Het college stemt in met bewoning van units met maximaal 4 personen voor de piekperiode (geen familie) en 5 of 6 personen bij familierelaties. Dit besluit is gebaseerd op adviezen van de veiligheidsstaf en de VNG.