Jaarverantwoording Kinderopvang 2019

Het college besluit:

Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Moerdijk vast te stellen.

Jaarlijks worden door DUO overzichten beschikbaar gesteld waarmee een jaarverantwoording Kinderopvang kan worden samengesteld. Nadat de jaarverantwoording is vastgesteld door het college moet deze ter beoordeling worden ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs.