Principeverzoek wijzigen bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ aan de Elisabethweg 3 te Heijningen

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’.
  2. In principe medewerking te verlenen door te faciliteren in een bestemmingsplanwijziging.
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

Er is een principeverzoek ingediend voor het wijzigen van de bestemming op de locatie Elisabethweg 3 te Heijningen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Het gaat om een voormalig rundvee bedrijf van ca 1,16 ha. Op de locatie is momenteel een bedrijfswoning, stenen schuur en halfopen kapschuur aanwezig. Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan dit initiatief mits dit goed ruimtelijk wordt onderbouwd.