Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning Hazeldonkse Zand-weg 97A

Het college besluit:

De raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen zoals vervat in de bestanden set met planidentificatie NL.IMRO.1709.BP.BPBGHzandweg97A-BP30 ongewijzigd vast te stellen;
  2. De ontwerpomgevingsvergunning voor de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen (activiteiten bouwen) gewijzigd te verlenen;
  3. Ten behoeve van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BP.BPBGHzandweg97A-BP30 naar NL.IMRO.1709.BP.BPBGHzandweg97A-BP40.
  5. Beide besluiten te publiceren en voor de periode van 6 weken ter visie te leggen.

Het bedrijf Greenbrothers heeft een verzoek ingediend om het bestaande glastuinbouwbedrijf op het aangrenzende perceel uit te breiden met 9,6 hectare glastuinbouw voor de teelt van aubergines. Daarnaast wordt een bedrijfsruimte van circa 6.500 m2 op het perceel gebouwd. Omdat deze ontwikkeling niet past in het huidige bestemmingsplan, is een nieuw bestemmings-plan opgesteld. Op verzoek van de initiatiefnemer heeft de gemeenteraad op 14 maart 2019 besloten gebruik te maken van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke orde-ning. Dit betekent dat zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning gezamenlijk de voorbereidingsprocedure hebben doorlopen. Beide ontwerpen hebben gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor beide besluiten ongewijzigd vast te stellen.