Vaststelling subsidie Antidiscriminatievoorziening Radar 2018-2019

Het college besluit:

De voorlopige subsidie die van 2018 en 2019 aan Radar is verstrekt, definitief vast te stellen op € 18.275 per jaar conform betaald voorschot.

Radar is de organisatie die voor de gemeente Moerdijk de praktische invulling geeft voor het organiseren van een antidiscirminatievoorziening. Het hebben van een antidiscriminatievoor-ziening is vastgelegd in de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. De verdere kaders van de antidiscrimantievoorziening heeft de gemeenteraad in 2010 vastgelegd in de Verordening in het kader van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening Gemeente Moerdijk. Voor de jaren 2018 en 2019 heeft Radar subsidie gekregen voor het uitvoeren van de antidiscriminatievoorziening maar ook voor het geven van voorlichting en training rondom dit thema. Radar heeft deze activiteiten naar wens ingevuld. Het college heeft daarop besloten de verleende subsidie vast te stellen op jaarlijks € 18.275,-.