Afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid inzake ondersteuning aangiftes vennoot-schapsbelasting voor de jaren 2021 t/m 2023

Het college besluit:
Op basis van 3.7 in afwijking van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid in te stemmen met enkelvoudige gunning aan BDO voor het opstellen van de aangiftes vennoot-schapsbelasting voor de periode van 3 jaar, t.w. 2021-2023.

Het opstellen van de aangiftes vennootschapsbelasting gebeurt sinds 2016 door BDO. BDO heeft veel expertise in huis op het gebied van de VPB. Het opstellen van de aangiften vennoot-schapsbelasting is een complex proces. Daarnaast heeft BDO namens de gemeente Moerdijk procedures uitstaan bij de belastingdienst die naar verwachting nog een paar jaar doorlooptijd hebben. Gezien de complexiteit en de vele dossiers en communicatie met BDO, wordt voor-gesteld om te kiezen voor een enkelvoudige, onderhandse gunning.