Beleggen coördinatie mensenhandel binnen Zorg en Veiligheidshuis De Markiezaten

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het beleggen van de zorgcoördinatie mensenhandel via het Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten bij wijze van pilot voor de duur van 1 jaar. Voor wat betreft de zorgcoördinator aansluiting te zoeken bij het Zorg- en Veiligheidshuis de Baronie, waar al een zorgcoördinator in dienst is.
  2. De kosten voor implementatie voor het aandeel van onze gemeente ad. € 4.218,00 dekken vanuit het budget zorg en veiligheid 6663001.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel. Dit gebeurt op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Al in 2015 heeft de commissie Lenferink aan gemeenten geadviseerd dat het voor een goede aanpak van mensenhandel nodig is dat er een landelijk netwerk van zorgcoördinatie bestaat. Een aantal gemeenten is hiermee toen al aan de slag gegaan en heeft dit gerealiseerd. Binnen de eenheid Zeeland West-Brabant is district de Markiezaten (omvattende zeven West-Brabantse gemeenten en 1 Zeeuwse gemeente) het enige district waar deze coördinatietaak nog niet is gerealiseerd en belegd. Dit voorstel voorziet hier in.