Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 15 december 2020

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.