Wijziging looptijd Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen.

Het college besluit:

De aangepaste Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen’ vast te stellen, waarin de looptijd van de subsidieregeling is verlengd tot en met 31 maart 2021.

Op 7 april 2020 heeft het college de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koop-woningen vastgesteld. Deze regeling geeft uitvoering aan de waardebonactie voor energie-besparende producten die de gemeente heeft opgezet voor woningeigenaren. Wegens de coronacrisis heeft de gemeente deze actie uitgesteld tot dit najaar. Om die reden verlengt het college de looptijd van de subsidieregeling tot en met 31 maart 2021. De subsidieregeling treedt begin oktober in werking na publicatie en wordt volledig gefinancierd uit de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).