Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over het jaar 2019

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019
  2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019 vrij te geven voor publicatie op 'Waar staat je gemeente.nl'.
  3. De Raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

Op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 is de gemeente verplicht om jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. I&O Research voert dit onderzoek voor alle De6 gemeenten uit. In elke D6 gemeente is het onderzoek afzonderlijk uitgevoerd, zodat elke gemeente naast de landelijk verplichte vragen kon inzoomen op wat voor hen belangrijk is. Op advies van de Wmo raad hebben we in Moerdijk dit jaar ingezoomd op de tevredenheid over de huishoudelijke ondersteuning Op basis van het cliëntervaringsonderzoek krijgen wij een beeld van hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning zoals die door de gemeente Moerdijk wordt geboden ervaren en hoe we deze, indien van toepassing, kunnen verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek zijn positief. Het rapportcijfer voor het keukentafelgesprek is gestegen van een 7,5 over 2017 naar een 7,8 nu. Een aantal punten laat een verbetering zien ten opzichte van voorgaande jaren. Op sommige onderwerpen is de tevredenheid gelijk gebleven maar de snelheid waarmee de cliënten vorig jaar geholpen zijn en de effecten die zij van de ondersteuning merken zijn iets lager beoordeeld dan voorgaande jaren.