Uitstel vaststelling budgetsubsidies 2019

Het college besluit:

 1. Op grond van artikel 17 lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Moerdijk de vaststellingstermijn van de subsidie 2019 te verplaatsen naar 1 september 2020 voor de volgende organisaties:
  • Vluchtelingenwerk      
  • Stichting Stoffer en blik      
  • Stichting Halt     
  • Stichting Radar     
  • Stichting Surplus Welzijn
 2. Dit besluit door middel van bijgevoegde beschikkingen te communiceren met de genoemde organisaties

Het college heeft besloten om op grond van artikel 17 lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Moerdijk de vaststellingstermijn van de subsidie 2019 te verplaatsen naar 1 september 2020 voor de volgende aanvragers: Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting Stoffer en blik, Stichting Halt, Stichting Radar, Stichting Surplus Welzijn.
Het College heeft dit besluit genomen in verband met de prioriteiten van de vakafdeling voor het Corona virus. Inhoudelijk en juridisch is er geen verandering aan de afhandeling van de vaststelling.