Voorlopige toekenning vervoerder PZN t.b.v. Deeltaxi Wmo i.v.m. Coronavirus

Het college besluit:
In te stemmen, conform het besluit van de Bestuurscommissie KVC van 11 juni jl. met:

  1. De uitbreiding van de huidige regeling voor de toekenning van een voorlopige bijdrage aan de vervoerder PZN, t.b.v. de uitvoering van de Deeltaxi Wmo/KVC, in verband met het coronavirus naar juni t/m augustus 2020, onder dezelfde condities;
  2. Kennis te nemen van de mededeling dat er een aanpassing van de vervoersovereenkomstbesluit volgt, uitgaande van een structurele, substantiële afname ten opzichte van het reguliere vervoersvolume, welke in de Bestuurscommissie KCV van oktober wordt voorgelegd.

Op 21 april is in de Bestuurscommissie KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer) het besluit genomen om PZN, de uitvoerder van de overeenkomst inzake de Deeltaxi/KCV met 16 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant, een voorlopige bijdrage in verband met het coronavirus toe te kennen. Ten gevolge van de RIVM richtlijnen die het gebruik van het (openbaar) vervoer beïnvloedden en nog steeds beïnvloeden, dreigden in maart de onderaannemers c.q. de lokale vervoersbedrijven (vanwege het drastisch teruglopen van het aantal gebruikers) in financiële problemen te komen. Deze compensatie in de vorm van een voorlopige bijdrage is in lijn met de afspraak tussen kabinet en VNG om omzetgarantie aan de vervoersaanbieders binnen het sociaal domein tot 1 juli te verlenen. Het college heeft eerder besloten zich aan deze richtlijnen te conformeren. Het strikte protocol voor het vervoer en het feit dat we te maken hebben met een kwetsbare groep cliënten, maakt dat het vervoersvolume zeker op korte termijn niet op het oude niveau terugkomt. Het college stemt daarom in met een verlenging van een voorlopige bijdrage in juni tot en met augustus tot maximaal 80% van de gerealiseerde vervoersomvang in dezelfde periode in 2019.