24 maart 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 24 maart 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 24 maart 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 17 maart 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 17 maart 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Aanvragen subsidie NADERE REGEL Openbare en groene schoolpleinen door basisscholen de Toren (Zevenbergen), de Maria (Langeweg) en de Cocon (Klundert).

  Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met het voorstel om een subsidie aan de Toren à €15.000 en de Cocon a €10.000 toe te kennen in 2020.
  2. Akkoord te gaan met het voorstel om een subsidie voor de Maria à €15.000 toe te kennen in 2021.
  3. De subsidie a €25.000 voor 2020 en €15.000 voor 2021 ten laste te brengen van productnummer 6580000 Speeltuinen- en plaatsen / kostensoort  44255 Eenmalige subsidies;

  Het college heeft besloten in 2020 de Toren €15.000 en de Cocon €10.000 en in 2021 de Maria €15.000 toe te kennen voor de ontwikkeling van hun schoolplein. Dit betekent dat de Toren en de Maria subsidie krijgen voor volledige openstelling en vergroening van het schoolplein. De Cocon krijgt subsidie voor beperkte openstelling (aangezien er op korte afstand al een ander volledig opengesteld schoolplein is) en vergroening van het schoolplein.  De NADERE REGEL Openbare en groene schoolpleinen kent een subsidieplafond van €25.000 per jaar, jaarlijks vastgesteld door het college.

 4. Promotiemagazine gemeente Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het creëren van een jaarlijks promotioneel magazine in samenwerking met de Moerdijkse Bode.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 3.500 uit het budget 6310102/43710 (Moerdijk Marketing) en € 1.000 uit het budget 6540000/43737 (Kunstbeoefening en -bevordering).

  Het college heeft ingestemd met het jaarlijks uitbrengen van een Moerdijkse recreatieve promotie-magazine in samenwerking met Uitgeverij de Bode. Met dit huis-aan-huis magazine bundelen we al het moois van Moerdijk voor inwoners en bezoekers in één bewaaruitgave op papier. Evenementen, bijzondere woningbouwprojecten, trotse ondernemers, culturele activiteiten en nog veel meer. Dit magazine zal in het teken staan van recreëren-wonen-werken, volgens thema’s binnen Moerdijk Marketing, en draagt op die manier bij aan het profileren van gemeente Moerdijk als aantrekkelijke woongemeente. Ook biedt dit magazine lokale initiatieven, ondernemers en (woningbouw)projecten een podium en vormt het een gelijkwaardige vervanger van de culturele Uitgids die voorheen werd uitgegeven via Bibliotheek VANnU.