Promotiemagazine gemeente Moerdijk

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het creëren van een jaarlijks promotioneel magazine in samenwerking met de Moerdijkse Bode.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 3.500 uit het budget 6310102/43710 (Moerdijk Marketing) en € 1.000 uit het budget 6540000/43737 (Kunstbeoefening en -bevordering).

Het college heeft ingestemd met het jaarlijks uitbrengen van een Moerdijkse recreatieve promotie-magazine in samenwerking met Uitgeverij de Bode. Met dit huis-aan-huis magazine bundelen we al het moois van Moerdijk voor inwoners en bezoekers in één bewaaruitgave op papier. Evenementen, bijzondere woningbouwprojecten, trotse ondernemers, culturele activiteiten en nog veel meer. Dit magazine zal in het teken staan van recreëren-wonen-werken, volgens thema’s binnen Moerdijk Marketing, en draagt op die manier bij aan het profileren van gemeente Moerdijk als aantrekkelijke woongemeente. Ook biedt dit magazine lokale initiatieven, ondernemers en (woningbouw)projecten een podium en vormt het een gelijkwaardige vervanger van de culturele Uitgids die voorheen werd uitgegeven via Bibliotheek VANnU.