Dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten Wmo De6

Het college besluit:

  1. Een dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten van de gemeente Rucphen aan de Wmo De6-regio aan te gaan;
  2. De gemeente Rucphen te machtigen voor de uitvoering van de taken genoemd in de Dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten Wmo De6-regio.

De burgemeester besluit:

Wethouder Schoneveld de volmacht te verlenen voor de ondertekening en verdere afhandeling van de dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten Wmo De6-regio.

Vanaf 1 januari 2015 ondersteunt de gemeente Rucphen de De6 Wmo regio. De Wmo regio bestaat uit 6 West-Brabantse gemeenten. Tot op heden waren deze afspraken niet geformaliseerd. Om goede afspraken te maken over de verwachtingen, verantwoordelijkheden en de risico’s van deze ondersteuning wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Deze dienstverleningsovereenkomst zorgt ervoor dat de Wmo De6-regio op een juiste en passende wijze wordt ondersteund met als doel het organiseren van een goed functionerend samenwerkingsverband dat een bijdrage levert aan de kwaliteit van de (maatwerkvoorzieningen) Wmo.