Principeverzoek woningbouw Van Aerschotstraat 52-56 Zevenbergen

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor woningbouwontwikkeling aan de Van Aerschotstraat 52-56 in Zevenbergen.
  2. Medewerking te verlenen met het onderzoeken van de haalbaarheid van het principeverzoek om 23 appartementen te mogen ontwikkelen aan de Van Aerschotstraat 52-56 in Zevenbergen.
  3. Het initiatief op te pakken via reguliere planologische begeleiding en daaropvolgende behandeling van de omgevingsvergunningaanvraag.

De eigenaar van de locatie Van Aerschotstraat 52-56 wil op de plek van de daar gelegen dans-school 23 appartementen bouwen. Door de wijziging van de aanwezige horecabestemming naar een woonbestemming zal de kwaliteit van de directe woonomgeving stijgen.